Znajdź na stronie

 

 

 

Pismo ukazuje się od 1992 roku (w numeracji ciągłej)

 • Wydawca:
  ISP PAN, Zakład Studiów nad Niemcami

 • ISSN: 1230-4360

 • Liczba punktów ministerialnych: 12

 • Opracowanie redakcyjne: Antonina Majkowska-Sztange

 • Redaktor języka niemieckiego: Aleksander W. Bauknecht


Nr bieżący: 2018/26

 

 

Zespół redakcyjny

 • prof. dr hab. Piotr Madajczyk
  (redaktor naczelny) - ISP PAN
 • dr Paweł Popieliński -  (sekretarz redakcji), ISP PAN
 • dr hab. Wanda Jarząbek - ISP PAN
 • prof. dr. hab. Robert Traba - ISP PAN, CBH PAN w Berlinie
 • mgr Piotr Andrzejewski  - ISP PAN
 • mgr Anna M. Przybyll  - ISP PAN

Rada redakcyjna

 • prof. dr hab. Dieter Bingen - DPI Darmstadt
 • dr hab. Edmund Dmitrów - ISiK UwB
 • dr Andreas Kossert - SFVV Berlin Niemcy
 • prof. dr hab. Andrzej Sakson - WNPiD UAM/IZ
 • prof. dr hab. Stefan Troebst - U Leipzig Niemcy
 • prof. dr hab. Klaus Ziemer - U Trier/IP UKSW

  Wersja online udostępniona jest w zasobach CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

© 2012  Instytut Studiów Politycznych PAN